Den Grønne Guide i Allerød       Skovensvej 4 (på biblioteket, 2. sal), 3450 Allerød      Tlf.:  2986 3250       Email: toda@alleroed.dk
Redskabsklub med naboerne

Forslag til redskabsklub med dine naboer"Kære naboer

Nu er kompostkværnen anskaffet.
Den står i haveskuret i baghaven hos nr. xx, hvorfra den kan hentes. Vi har brugt den og kan meddele at den fungerer fint og er meget støjsvag.

Som tidligere foreslået gælder følgende vedtægter:

- Kværnen tilhører medejerne i fællesskab.
- Hver bruger vedligeholder maskinen efter brug.
- Eventuelle reparationer betales af medejerne i fællesskab.
- Maskinen bor på Gl. Lyngevej. Ved fraflytning kan man fortsat være medejer og bruge maskinen, men maskinen skal stå på Gl. Lyngevej, når den ikke bruges.
- Maskinen må ikke bruges erhvervsmæssigt.

Venlig hilsen xx  "