Den Grønne Guide i Allerød       Skovensvej 4 (på biblioteket, 2. sal), 3450 Allerød      Tlf.:  2986 3250       Email: toda@alleroed.dk
Rådet for Bæredygtig Udvikling
Rådet arbejder for at fremme en bæredygtig udvikling i Allerød, både miljømæssigt, øko-nomisk og socialt.

Rådet fungerer som et dialog- og diskussions-forum, er rådgiver for Allerød Byråd og andre relevante instanser, er initiativtager til og arrangør af konferencer, møder, seminarer m.v.

Rådet for Bæredygtig Udvikling i Allerød er nedsat af byrådet den 15. december 1999 på opfordring af A21 gruppen "Bæredygtig Kommuneplan".

Du kan læse mere om rådets arbejde og sammensætning på Allerød Kommunes hjemmeside her ...