Den Grønne Guide i Allerød       Skovensvej 4 (på biblioteket, 2. sal), 3450 Allerød      Tlf.:  2986 3250       Email: toda@alleroed.dk

Grønne nyheder 10. november 2017

Hvis du har gode ideer til de grønne nyheder, så tøv ikke med at maile til mig. Det kan du gøre her...
Sumpmejse - foto: Bjørli Lehrmann
Bred enighed om et bæredygtigt Allerød

Politikere og erhvervsfolk har talt sammen og fået lokal inspiration

- Vi gør allerede en god indsats, og vi kan blive endnu mere ambitiøse når det handler om bæredygtige løsninger i vores lokalsamfund og bidrag til at nå FN’s 17 verdensmål. Det skal være konkret. Og det skal gøres synligt, så borgere, virksomheder og politikere kan se når der sker noget.

Så kort kunne det sammenfattes da lokale politikere og erhvervsfolk mødtes til inspi­ration og  samtale om bæredygtighed mandag den 6. november.

Samtalen
Der var en bred enighed om at fremme den bæredygtige udvikling i Allerød kommune. Hvis vi skal arbejde med FN’s verdensmål på lokalt plan, så er der behov for at fokusere ind­satsen omkring udvalgte mål - uden at miste de samlede verdensmål af syne.

Verdensmålene skal gøres til konkrete, klare og målbare målsætninger, så der kan følges op på hvor langt vi er nået.

Bæredygtighed kræver langsigtede investe­ringer. Så vi skal have en fælles forståelse for, at det vil koste os på den korte bane. Erfaringen viser, at investeringerne kommer hjem, så både politikere og borgere skal tænke på den lange bane, hvis man skal nå i mål med de større bæredygtige tiltag.

Vi har brug for en samlet og langsigtet politik for bæredygtig udvikling. Kommunen bør gå forrest og træffe bæredygtige beslutninger.

Indkøbspolitikken blev nævnt som et centralt sted at sætte ind ved bl.a. at prioritere indkøb af langtidsholdbare produkter med lav miljø­belastning (fx biler og inventar). Der kan desuden stilles krav til, at leverandører udviser social ansvarlighed, fx ved at ansætte lærlinge og elever, hvor det er relevant.

Det blev fremhævet, at kommunen allerede har gjort en stor indsats på energiområdet ved bl.a. at montere solceller på skoler og daginstitutioner samt skifte til miljørigtige pærer i offentlige bygninger. Kommunalt investeres der 6 mio. kr. årligt i bæredygtig energi, men mange borgere er uvidende om de bæredygtige tiltag. Kommunen bør oplyse om det, så der i offentligheden bliver skabt mere opmærksomhed om de bæredygtige initiativer.
Kommunen kan rykke hurtigere ved at lære af andre kommuner og vejen dertil er et formelt netværk mellem politikerne.

På mødet udviste deltagerne en stor iderigdom med forslag til indsatser, fx genanvendelse af regnvand, etablering af fjernvarme, CO2-neutral kommune, afskaffelse af plasticposer, indsats omkring deleøkonomi, energireno­ve­ringer af skoler, genskabelse af naturområder, indsats mod brændeovne.

Alle var enige om at en bæredygtig udvikling imødekommer de øjeblikkelige behov uden at gå på kompromis med de fremtidige genera­tioners muligheder for at sikre deres behov.

Samtalemødet var arrangeret af Rådet for Bæredygtig Udvikling som et led i en proces der skal skabe grundlag for en politik for en bæredygtig udvikling i Allerød.

De tre aspekter af bæredygtighedØkonomi på lang sigt
Camilla K. Damgaard fra NIRAS fortalte at bære­dygtighed er selve grundlaget for den råd­givende ingeniørvirksomhed. De 17 ver­dens­mål indgår naturligt i interne for­ret­ninger og eksterne ydelser - og det kan betale sig: Fx er det rentabelt at udvikle energi­producerende rensningsanlæg.

Den sociale dimension
Morten Rune Clausen fortalte om Glad Service i Allerød Kommune. Her bidrager borgere med handicaps aktivt til samfundet, når de bygger og vedligeholder fx udendørsmøbler til dag­institutioner, skoler og rådhus.

Miljø
Richard Tøpholm, direktør for neuroteknologi i Widex, fortalte om virksomhedens arbejde med bæredygtighed. Det er vigtigt at tænke på mere end kerneproduktets miljøpåvirkning og ressourceforbrug fra vugge til grav. Tanken går videre til at skabe gode vilkår for at cykle til arbejde, benytte elbiler osv. Ofte agerer virksomheder bæredygtigt, fordi kunder, medarbejdere og ejere kræver, at virksomheden opfører sig ansvarligt. Tit er der ingen væsentlige udgifter forbundet med at agere bæredygtigt; det kræver blot tid og overskud at afdække virksomhedens bæredygtige indsatsområder.


Mødedeltagere
Jørgen Johansen, Konservative
Svend Aage Hansen, Dansk Folkeparti
Else-Marie Madsen, Dansk Folkeparti
Flemming Ipsen, Vores Allerød
Jørgen Ekstrøm, Socialistisk Folkeparti
Bettina Hauge, Socialdemokratiet
Kitt Svane, Venstre
Jesper Hammer, Nye Borgerlige
Erik Lund, Konservative
Christian Hauge Lundgaard, Liberal Alliance
Søren Holst Pedersen, PP møbler
Per Møller, Allerød Kommune Carbon 20
Niels Erik von Freiesleben, Allerød Kommune
Camilla K. Damgaard, NIRAS
Gitte Overgaard, Allerød Kommune
Morten Rune Clausen, Glad Service Allerød Kommune
Richard Tøpholm, Widex