Den Grønne Guide i Allerød       Skovensvej 4 (på biblioteket, 2. sal), 3450 Allerød      Tlf.:  2986 3250       Email: toda@alleroed.dk

Grøn nyhed 17. marts 2020

Hvis du har gode ideer til de grønne nyheder, så tøv ikke med at maile til mig. Det kan du gøre her...
Lad dine penge arbejde grønt
Det kan betale sig - som regel
ESG, ETF, strandede værdier - investerings­ordene fløj hurtigt mellem deltagerne og foredragsholderne Christina Krambeck Sønderbye og Nicklas Hein Johansson til foredraget "Bæredygtige investeringer - et aktivt valg"  sidste mandag på Allerød Bibliotek.

Christina og Nicklas gav et godt indblik i at bæredygtighed har mange facetter - også når det gælder investeringer for både store og små investorer.

Hvad er "bæredygtige investeringer"?
En udfordring er at bæredygtige investeringer ikke kun handler om klima og vindmøller. En god bæredygtig investering i firmaer har også parametre som forurening, brug af ikke forny­bare ressourcer, opbakning hos medar­bej­derne, arbejdsmiljø og meget andet.

Et ek­sempel er fx at Tesla måske nok viser en løsning til biler der ikke bruger fossile brænd­stoffer, hvis strømmen produceres med vedvarende energi. Men batterierne bruger sjældne grundstoffer, som ikke kan genvindes for tiden og dermed overholder produktet ikke "vugge-til-vugge" princippet.

Samtidig kan en virksomhed som Rockwool være en stor CO2 synder i produktionsfasen, men efterfølgende spare forbrugerne for et endnu større udslip. Dette vidner om nogle af de dilemmaer, der er ved at investere bæredygtigt.

Interessen er der
Interessen for bæredygtige investeringer og markedet stiger voldsomt, men der mangler konkrete og fælles definitioner, standarder og beregningsmetoder til at sikre at investe­ringerne ikke fejlagtigt havner det forkerte sted på grund af såkaldt "green washing", hvor virksomheder pynter sig grønnere end de er. Som regel stammer oplysningerne stort set altid fra virksomhederne selv.
Christina Krambeck Sønderbye med speciale i bæredygtige investeringer og Nicklas Hein Johansson fra Formuepleje fortæller hvordan interessen for bæredygtige investeringer stiger hurtigt -  både for små og store investorer.
(Foto: FLØRfoto/Virág Muladi-Szabó)


Hvad kan du selv gøre?
Det er vigtigt at du selv gør din bank, dit pensionsselskab og din kapitalforvalter opmærksom på dit ønske om bæredygtighed. Traditionelt set tænker dem der skal hjælpe dig kun på to ting: Hvor højt et afkast du vil
have, og hvor stor en risikovillighed du har. Det er bedre at være proaktiv og stille krav end det er at vente på en dårlig sag og derefter reaktivt stille de krav du kunne have stillet fra start.

Et sted at starte kan være Morning Star eller Nordnet, der er begyndt at vurdere investe­ringers bæredygtighed. Når du skal investere så kig fx efter formueforvaltere, som har det i deres katalog, storbankers grønne investe­rings­foreninger, Merkur Andelskasse, der har det som sit forretningsgrundlag, eller SDG Invest, der investerer ud fra FN's 17 verdensmål.

Konklusionen er altså at det kan svare sig at investere grønt, men du skal måske gøre en særlig indsats og huske din formuerådgiver på at det ikke kun handler om afkast og risiko, dine penge skal også investeres bæredygtigt.


Foredraget var arrangeret af Den Grønne Guide og Allerød Bibliotek.