Den Grønne Guide i Allerød       Skovensvej 4 (på biblioteket, 2. sal), 3450 Allerød      Tlf.:  2986 3250       Email: gikl@alleroed.dk
Grøn nyhed 19. oktober 2021
Hvis du har gode ideer til de grønne nyheder, så tøv ikke med at maile til mig. Det kan du gøre her...
Bred enighed om et bæredygtigt Allerød
- Vi gør allerede en god indsats, og vi kan blive endnu mere ambitiøse når det handler om bæredygtige løsninger i vores lokalsamfund og bidrag til grønne omstilling. Det skal være konkret. Og det skal gøres synligt, så borgere og politikere kan se når der sker noget.

Så kort kunne det sammenfattes da  28 lokale politikere og ildsjæle mødtes til en samtale om bæredygtig udvikling,  personligt engagement og handlekraft på Allerød Bibliotek torsdag den 7. oktober. Samtalemødet var arrangeret af Rådet for Bæredygtig Udvikling.

Først gav fem lokale ildsjæle hver deres korte oplæg for at fortælle om hvordan og hvorfor de er engageret i en bæredygtig udvikling i Allerød kommune:

Lars Jonsson, landmand i Lynge
- Jeg arbejder med planteavl og griseproduktion. Udgangspunktet for mig er ønsket om at arbejde og leve mere miljø og klimabæredygtigt - det er altid i min underbevidsthed! Når jeg ser bagud så skifter jeg løbende til mere bæredygtige og bedre løsninger, fx LED lys og mindre energiforbrugende ventilation. Jeg gået over til pløjefri drift, så jeg kører mindre i marken. Jeg vil gerne have fakta og konkret viden, for der er konsekvenser i det man gør. Det skal koges ned til at det er forståeligt for Allerøds borgere.

Svava Lykkegaard, Frivillig for Integration i Allerød
- Jeg vil tale om social bæredygtighed med et eksempel. For tre år siden fik jeg kontakt til en flygtningefamilie fra Eritrea. Manden kunne noget engelsk og fik arbejde, børnene kom i skole, men moderen var analfabet og kunne kun tale sit eget sprog. Jeg har med stor tålmodighed lært moren dansk, et ord ad gangen. Nu kan hun bruge sit NEMID og har fået en bankkonto og et fuldtids arbejde og familien har fået asyl. Min konklusion er at når man er ekstra stærk, så har vi en forpligtigelse til at gøre noget for andre så de bliver i stand til at klare sig selv!

Amalie Sofia , Allerød Gymnasium (ved Grøn Guide)
- Jeg er vikar for Amalie Sofia , som desværre er blevet syg. Så jeg fortæller om mit nylige interview med tre stærke elever. De er særdeles bevidste om den grønne omstilling. De køber ikke nyt tøj og nye mobiler, de spiser madvarer som er i sæson, spiser mindre kød, og de punker deres familier til at bakke dem op. Sammen er de aktive i grønne foreninger og går til klimademo'er, og de har skrevet debatoplæg i landsdækkende aviser. De er vrede og bekymrede og vil lave sjove og synlige lokale aktiviteter for og med andre unge.

Dorit Sickmann, Repair Café
- Repair Café har eksisteret siden 2019 og ligger på biblioteket. Det er en non profit forening. Der er nu mange cafeer over hele landet.  Budskabet er at man kan reparere alt muligt. Vi underviser borgerne i hvordan man reparerer defekte ting. Vi gentager fx vores projekt med at forandre konfirmationstøj til
de næste konfirmander. Min pointe er at det er tilfældigt jeg deltager i Repair Cafe - det kunne være så meget andet. Det vigtige er at gøre noget konkret for den grønne omstilling.

Bolette Brødsgaard, Klimabevægelsen
- Jeg er meteorolog og har arbejdet med at lave vejrudsigter de sidste 30 år. Jeg deltager i Klimabevægelsen og i Bedsteforældrenes Klimaaktion i København, hvor der er forståelse for at det brænder på.  Vi må gøre det vi synes, og det vi kan! Det bliver varmere, ørkenen breder sig, det vi taler om sker nu. Det vil koste ekstra, så  Allerød kommune bør lave konsekvensberegninger af udledning af CO2. Mit budskab er at det skal være tydeligt for borgerne at vi er sammen om dette (alle borgere og kommunen), at  det vi gør er konkret og ikke luftkasteller og fine ord, at det er kommunen, der skal bære dette budskab, og at der skal altid være let tilgængelig information.

Samtalen
Med baggrund i de fem oplæg, var der en bred debat med stor enighed om de grønne krisers alvor og kravet til handling. Udsagnene er samlet i temaer:

- Borgerinddragelse: Hvad kan den enkelte gøre? Behov for at understøtte borgerhandlinger fx
Biblioteket kunne fungere som rådgivningssted.

-  De aktive unge skal have et sted at være, og de skal støttes til at udføre grønne aktiviteter.

- Der er mange aktive og grønne frivillige. Der er også behov for dialog med idrætsområdet om miljø og bæredygtighed!

-  Kommunen kan gøre mere fx CO2 beregninger ved nybyggeri.  Kommunens store indsats skal gøres meget mere synlig så borgerne bliver inspireret.

- Varmeforsyningen skal være tydelig: Skal borgerne købe varmepumper eller vente på fjernvarmen?

- Der er behov for centrale løsninger. De store beslutninger træffes på Christiansborg. Men der er meget den enkelte kan selv, fx. ændre vaner og skifte til CO2 venlige løsninger ved renovering og fornyelse af bolig.

- Vi er sammen om det, så partnerskab er vigtigt. Vi er borgere i egen kommune, så vi skal have flere borgerdebatter! Borgerne må erkende at miljø og klima koster.


Alle fandt at mødet var vigtigt og godt og opfordrer til at dialogen fortsætter, også efter kommunalvalget.