Den Grønne Guide i Allerød       Skovensvej 4 (på biblioteket, 2. sal), 3450 Allerød      Tlf.:  2986 3250       Email: toda@alleroed.dk
Undgå mikroplast
Undgå mikroplastik
- hent dette kort med en opskrift . . .
- se mere om bio-vaskeklude her . . .

Plastik i verdenshavene
Hvert år udledes 10 millioner tons plast til verdenshavene. Vind- og strømsystemer fører plastikken til fem primære havområder, hvor plastikken koncentrerer sig og nedbrydes ved fysisk nedbrydning og solens UV stråling.

Mikroplast i Allerød
Mikroplast tilsættes personlige pleje-produkter som tandpasta, skrubbecreme og sæbe, så når vi bruger dem, ender mikroplast i spildevandet. Når vi vasker syntetiske tekstiler som fx vaskeklude, så slås der små stykker af, som bliver til mikroplast i spildevandet.

Vores renseanlæg opfanger 95% af de større plastpartikler (>300 mikrometer), som dermed ender i spildevandsslammet. Slammet i Allerød spredes som gødning på de danske marker. Potentielt kan mikroplast derfra udvaskes til søer, vandløb og dermed havet.
De helt små plastpartikler (<300 mikrometer) bliver kun i mindre omfang tilbageholdt på renseanlægget og fortsætter dermed direkte ud i vandmiljøet.

Plastik i fødekæden
Plastik i havmiljøet nedbrydes med årene til mikroplastik og bliver tilgængelig for organismer, som for eksempel plankton og fisk samt filtratorer som muslinger. Det er en trussel imod vores marine økosystemer - og dermed vores egen mad.

Mikroplast i tekstil
Vi tænker ikke over, at vores tøj indeholder mikroskopiske plastfibre i høje mængder. Forsøg har vist, at der ved en vask af et stykke tekstil kan udledes 1800 fibre via spildevandet.

Toksiske effekter i havet
Plastik består af en række polymerer og en række kemiske stoffer som for eksempel blødgørere og flammehæmmere.
Kemikalier, der nødig skulle ende på vores spisebord via deres vandring i fødekæden.
Svært nedbrydelige kemikalier, fx DDT og PCB, ”klæber” til de mindre plastfragmenter.


Mikroplast er forbudt i miljømærkede plejeprodukter
Svanemærket og EU-Blomsten ønsker at begrænse de miljømæssige problemer ved mikroplast. Det er et faktum, at mængden af mikroskopiske plastpartikler stiger i vores have. Derfor er mikroplast forbudt i svanemærkede plejeprodukter.
foto: plasticchange.org
Mikroplast er forbudt i miljømærket hudpleje.
Kilder
" plasticchange.org
" Global Økologi - Det økologiske Råd
" Miljømærkning Danmark - Ecolabel
" DHI