Den Grønne Guide i Allerød       Skovensvej 4 (på biblioteket, 2. sal), 3450 Allerød      Tlf.:  2986 3250       Email: toda@alleroed.dk

Hjemmekompost - ofte stillede spørgsmål

Skriv til Den Grønne Guide om kompost her ...

Hvor får man kompost-orm?


Det nemmeste er at få nogen fra naboens kompost. Kompostorm er som regel 8-12 cm lange, er rødbrune med lysegule ringe og snor sig ivrigt. Ofte ligger de i den varme sæson i klumper lige under det nyeste grønne affald. En lille håndfuld er nok - de formerer sig hurtigt. Hver forsommer uddeler vi gratis kompostorm fra Genbrugspladsen - spørg Den Grønne Guide om dato. Man kan også købe kompostorm på nettet.

Må der komme brød og kogte grøntsager i komposten?

Mindre mængder af brød og kogte grøntsager går fint i beholderen, hvis man har en lukket beholder. Allerød Kommune har udgivet en sorteringsvejledning, som kan downloades her ...

Komposten lugter grimt?

Hvis komposten er for våd, går omsætningen dårligt. Dyrene og mikrolivet mangler ilt, og komposten kan blive sur og begynde at lugte. Løsningen er: Rod ofte det hele godt og grun-digt i gennem. Lugter komposten meget dår-ligt kan man tilsætte nogle håndfulde havekalk og groft materiale som halm, flis eller afklip fra hækken - og rode godt rundt!

Komposteringen går for langsomt?


Er komposten for tør, så kan livet i komposten heller ikke trives, og omsætningen kan gå helt i stå. Det sker dog sjældent hvis man bruger det grønne affald fra køkkenet i de lukkede be-holdere. Løsningen er nem: Hæld vand i kom-posten over et par gange, ganske som når man vander potteplanter.

Hvordan bruger man komposten?

Forår: Den fuldt omsatte kompost bruges som næringstilskud til køkkenhave eller blomster-bede før såning. Du kan også blande kom-posten med 2 - 4 gange fint grus - så har du en perfekt topdressing til græsplænen.
Sommer: Jorden kan tilføres fuldt eller delvist omsat kompost. Komposten spredes oven på jorden mellem planterne og beskytter mod udtørring og holder ukrudt nede.
Efterår: Brug den delvist omsatte kompost som jorddække. Komposten spredes oven på jorden.

Hvor meget kompost bliver der?

For en almindelig familie kan man regne med en halv til en hel trillebørfuld færdig kompost om året.

Hvordan tager man kompost uden at fjerne ormene?

Som regel er der ikke mange orm i den færdige kompost - så den kan man roligt tage ud. Kompostorm ligger i den varme sæson i klum-per lige under det nyeste grønne affald - og de formerer sig hurtigt.

Der er masser af små fluer - gør de nogen skade?


Det er normalt de små frugtfluer, man finder i komposten. De er ikke noget problem og de vil næsten altid være til stede i større eller mindre mængde. Er der ulideligt mange af dem, og man synes, det er et problem, så er det bare med at gøre noget ved det. Fluerne trives godt, når komposten har en fugtig overflade, hvor det er attraktivt for dem at lægge æg. Vil man begrænse fluerne, skal man
sørge for, at kompostens overflade er tør. Når man har tømt sin fugtige køkken kompost-spand over i beholderen, kan man have en bunke med tørt haveaffald ved siden af og så dække overfladen med det. Overfladen kan også holdes tør ved at dække med høvlspåner, savsmuld, halm eller en avisside. Er proble-met blevet uoverskueligt stort, kan man lægge et stykke stof vædet med lidt eddike eller peber mynte olie på oven på komposten.

Der er snegle i komposten - gør de nogen skade?
I de fleste kompostbunker vil der findes flere forskellige typer snegle, og det er normalt ikke noget problem. Vi har nu i en årrække haft gode forhold for sneglene, med lune vintre og fugtige somre, og der er generelt mange snegle. Vil man bruge komposten i køkkenhaven, kan det være en ide at begræn-se sneglemængden ved at samle dem fra komposten og aflive dem ved at hælde ko-gende vand på dem. Det er dog vigtigt at understrege, at en lige så effektiv snegle bekæmpelse, kan man få ved at skabe gode forhold for sneglenes fjender. Mange fugle, pindsvin, padder, løbebiller og andre sneglearter æder både snegle og æg.

Der er ”dræber”snegle i komposten - gør de nogen skade?
Også den spanske skovsnegl har de ovennævnte fjender, så længe den er på æg- eller ungestadiet. Det er vigtigt at understrege, at man ikke har den spanske snegl, fordi man har en kompostbeholder. Men har man sneglen i haven, vil den sikkert også finde vej til den lukkede kompostbehol-der. Komposten er et herligt sted at være for en snegl, der er ideelle forhold til at formere sig. Har man den spanske snegl i haven og vil begrænse den, er det nødvendigt at samle dem ind og aflive dem. Skal det virkelig hjæl-pe, er det en god ide at alliere sig med naboen. En måde at samle sneglene på er ved at lave snegleskjul og lokke sneglene dertil, her kan man så samle dem og aflive dem. Man kan f.eks. lægge en sort sæk eller en plade under en busk eller et andet skyggefuldt sted og derunder lægge æbleskrog eller andet med en rådden lugt. Fugten og lugten vil tiltrækker sneglene, og de kan let indsamles. Sneglene kan ofte findes på kompostbeholderens fug-tige inderside, hvor de kravler rundt og man kan let samle dem ind og aflive dem. Snegle-æggene er lette at finde i kompostbeholderen, hvor det er let at rode rundt i komposten. Den spanske snegls æg er 3-4 mm. store, kuglefor-mede og klare til mælkehvide. Æggene lægges i klumper på mindst 20-30 æg, og aflives i kogende vand.

Kan man få bio-poser der kan omsættes direkte i komposten?
Flere har efterlyst bio-poser til det grønne affald i køkkenet - dvs. poser som kan kom-postere med i beholderen. I flere år har det kun været muligt at købe poserne på nettet, men nu har jeg fået oplyst at de kan købes i Superbest i Kirsebærgården. De kan som sagt også handles på nettet:
unoplast
miljøpose
humus
rent skrald
Derhjemme tømmer jeg nu bare baljen med grøntsagsskræller og jordvand direkte i be-holderen - så skåner man også afløbet for jord