Den Grønne Guide i Allerød       Skovensvej 4 (på biblioteket, 2. sal), 3450 Allerød      Tlf.:  2986 3250       Email: toda@alleroed.dk
Skole
Er det børnenes ansvar at redde verden?
Nej - naturligvis er det ikke det. Men når vi skal ændre vores daglige vaner i en mere bæredygtig retning, så er det oplagt at tage fat i børnene. For den bevidsthed og de hand­linger, som vores børn vokser op med bliver gode vaner også for de kommende gene­rationer.

Der foregår allerede masser af god miljø-undervisning i vores lokale skoler. Den Grønne Guide vil gerne supplere med sin viden og sine materialer:


Grønt Flag - Grøn Skole
Grønt Flag - Grøn Skole er en del af en inter­national kampagne - Ecoschools - som styres af Friluftsrådet.Hvis du har brug for inspira­tion til undervisningen eller et økonomisk tilskud til at deltage i kampagnen, så skriv til Den Grønne Guide.
Se mere om Grønt Flag kampagnen her...


Miljøundervisning
Den Grønne Guide kommer  til skolerne med inspiration eller oplæg til både lærere og elever. Det kan være klasseundervisning, hjælp til projektopgaven o.l. Eller det kan være gratis lån af materialer til miljøundervis­ningen, f.eks. Klimakufferten.


Miljøjagten
Miljøjagten er et to- eller tre dages forløb med undervisningsvejledninger og alle materialer for hele mellemtrinet.
Se mere om Miljøjagten her...