november 18, 2022 Bolig, Nyheder Ingen kommentarer

Her får du 3 tips til, hvordan du forbereder din bolig til varmesæsonen og mindsker varmeregningen.

1. Tjek tætheden i din bolig – selv små utætheder koster på energiregnskabet

Tjek, om vinduer og døre slutter tæt, ved at lukke vinduet eller døren med et stykke papir siddende i klemme. Kan du trække papiret ud uden større modstand, er vinduet eller døren utæt.
Finder du utætheder, kan du i mange tilfælde selv løse problemet ved at montere tætningslister, som fås i de fleste byggemarkeder.

2. Tjek isoleringen – er dit hus klædt godt på til vinteren?

Har dit hus hulmur, så tjek, om den er isoleret, fx ved at fotografere husets vægge med et temperaturfølsomt kamera, der afslører, hvor varmen slipper ud. Som borger i Allerød kan du gratis låne et termokamera hos den Grønne Guide.

Hvis hulmuren ikke er isoleret, eller hvis isoleringen er faldet sammen med årene, vil der være penge at hente på varmeregningen ved at få muren isoleret. Det er desuden en god idé at tjekke isoleringen af loft, tagrum og skunk og efterisolere, hvis nødvendigt.

En del efterisolering kræver professionel hjælp for at undgå problemer med fugt, men har du synlige varmerør i uopvarmede rum som fx kælder eller bryggers, kan du selv klare efterisoleringen og undgå store varmetab. Du kan i byggemarkedet købe rørisolering i forskellige tykkelser, som du blot skal skære til, sætte rundt om rørene og tape til. Brug så tyk isolering som muligt, gerne 40-50 mm.

3. Tjek varmeanlægget og radiatorerne – små justeringer kan spare på energien

Tjek, om dit varmeanlæg kan indstilles til at sænke temperaturen 2-3 grader om natten eller når du er på arbejde og alligevel ikke har glæde af den ekstra varme. Når temperaturen sænkes med blot 1 grad, sparer du 5% på varmeregningen.

Tjek, at dine radiatorer ikke er overdækkede eller placeret bag møbler, der forhindrer varmen i at nå ud i rummet. Indstil desuden termostaterne ens på alle radiatorer i rummet for at udnytte varmen bedst.

Indstil temperaturen i varmtvandsbeholderen til 55 grader. Er temperaturen højere, bruger du unødig energi på at varme vandet op, og det koster dyrt på varmeregnskabet. Men bliv ikke fristet til at sænke temperaturen til under 55 grader for at spare på energien, da det giver gode vækstbetingelser for legionellabakterier.

Har du spørgsmål til energioptimering af boligen, eller vil du låne termokamera eller andet energiudstyr, så kontakt den Grønne Guide, Gitte Klein, på tlf. 2986 3250 eller på mail gikl@alleroed.dk.

Skrevet af dggadk