januar 28, 2022 Have Ingen kommentarer

Mange af de fugle, der yngler i huller, har svært ved at finde egnede steder at yngle. Det skyldes især, at mange skove drives meget intensivt. Gamle og syge træer fældes og fjernes, men netop disse træer har de naturlige huller og sprækker, som unge træer og buske mangler. I mange haver og parker mangler også naturlige redemuligheder for de fugle, som ruger i huller.

Man kan afhjælpe fuglenes bolignød på flere måder. Dels ved ikke at fælde gamle træer, dels ved at opsætte redekasser. For mange af de hulrugende fugle er det nemlig antallet af egnede redesteder (huller), som begrænser antallet af fugle – og ikke mangel på føde. Derfor kan man nemt få flere fugle i sin have, blot ved at opsætte redekasser.

Fuglene gør stor nytte i haven ved at æde mange insekter og smådyr, der ellers betragtes som skadedyr i haven. Et musvitpar skal fange mange tusinde insektlarver og andre smådyr for at opfostre et kuld unger.
Med redekasser i haven får man i tilgift et spændende indblik i fuglenes familieliv. I en have er det nemt at få mejser og stære til at yngle. I sommerhusområder kan man også få glæde at arter som broget fluesnapper, rødstjert og natugle. De yngler alle gerne i kasser. I beboelsesejendomme kan man ophænge kasser til både mursejlere, stære, spurve og tårnfalke – husk blot, at ejeren skal give lov.

Man kan købe forskellige færdige fuglekasser, men mange af dem er for små eller for svage i konstruktionen. Naturbutikken sælger kasser, som fuldt ud lever op til fuglenes krav. Det billigste er selvfølgelig at bygge dem selv, og det er både nemt og sjovt.

På nedenstående links finder du vejledninger til selv at bygge kasser til havens fugle. God fornøjelse med byggeriet!

Tips til byg af fuglekasser
Mejsekasse – model Allerød

Skrevet af dggadk