Grøn Guide Allerød - Borgernes egen miljøvejleder
+45 2986 3250
gikl@alleroed.dk

Om Grøn Guide

Forside » Om Grøn Guide

Den Grønne Guide er borgernes lokale miljøvejleder og giver gratis råd om miljø og bæredygtighed til alle borgere i Allerød samt grøn inspiration til skoler, institutioner, foreninger og arrangører.

Den Grønne Guide afholder desuden arrangementer og foredrag om bæredygtighed. 

Har du spørgsmål om miljø og bæredygtighed, eller har du idéer til nye grønne aktiviteter, så kontakt den Grønne Guide.

Foreningen Grøn Guide i Allerød

Den Grønne Guide ledes af Foreningen Grøn Guide i Allerød, der i samarbejde med Allerød Kommune styrer den Grønne Guides aktiviteter og økonomi. 

Foreningens definition af bæredygtig udvikling

Vi ønsker at skubbe på den bæredygtige udvikling som den er udtrykt i FN’s 17 verdensmål. Vi inkluderer i vores definition af bæredygtig udvikling, at vi må levere en planet og et Allerød videre til kommende generationer, som er bedre end det, vi har i dag. Et Allerød, der miljømæssigt, socialt og økonomisk slider mindst muligt på mennesker og omgivelser – og (gen-)opbygger, hvor vi kan.

Foreningens formål - Vi arbejder for at fremme borgernes bæredygtige levevis

Foreningens formål er først og fremmest at tilskynde og hjælpe alle borgere i Allerød til at tilegne sig den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at fremme bæredygtig udvikling igennem en bæredygtig levevis.
Vi formidler faktabaseret viden og information og skaber forståelse for de større sammenhænge, så den enkelte erkender sin egen rolle i at skabe en bæredygtig fremtid. Vi videregiver praktiske færdigheder, der sætter den enkelte i stand til at bevæge sig fra holdning til handling i den levede hverdags fællesskaber i arbejdslivet, i fritidslivet, i skolelivet. Vi viser, at den enkeltes indsats nytter.
Vores aktiviteter er fokuseret omkring klima, miljø, natur og hverdagslivets påvirkning af disse. Vores aktiviteter er konkrete, relevante og anviser handlemuligheder, der understøtter en miljømæssig, økonomisk og socialt bæredygtig livsstil. Vi agerer inkluderende og fællesskabende og tror på, at viden, fællesskab og engagement går hånd i hånd.
Vi samarbejder med Allerød Kommune. Vi arbejder for en bæredygtig dagsorden – men aldrig partipolitisk. Vi er konstruktivt kritiske og samarbejdsorienterede i kontakten med politikere og forvaltning.

Vision

Grøn Guide giver alle borgere i Allerød tilstrækkelig viden, færdigheder og motivation til at leve og handle mere bæredygtigt i hverdagen.
Grøn Guide viser, at et bæredygtigt liv er det gode liv.

Værdier

Vi formidler det gode eksempel frem for den løftede pegefinger.
Vi fokuserer på løsninger frem for problemer.
Vi viser, at den enkeltes indsats nytter.
Vi gør det bæredygtige valg til det lette valg.
Vi er igangsættende, netværksskabende og inddragende.
Vi arbejder for en bæredygtig dagsorden, men aldrig partipolitisk.

Du kan læse foreningens dokumenter her (kommer snarest):
Vedtægter
Bestyrelse
Årsplan

Gitte Klein, Grøn Guide
Tlf. 2986 3250 / e-mail

Miljøkontoret
på Allerød Bibliotek, 2. sal
Skovensvej 4
3450 Allerød

Du er altid velkommen, når jeg er på Miljøkontoret. Ring gerne først, da kontoret ikke har faste åbningstider.